ENLACES

Sitios de interés:

Concello de Silleda http://www.silleda.es/eportal/portal/

Coro Vales Mahía da Banda de Música Recreativa e Cultura de Bandeira http://corovalesmahia.bandeira.org/

Páxina de Bandeira http://www.bandeira.org/

Federación Galega de Bandas de Música Populares http://fgbmp.net/